Information


På grund av de utökade flyktingströmmarna i världen och de utmaningar de på flykt går igenom, och nu speciellt med tanke på COVID-19, skänker jag för närvarande 20 % av försäljningsvinsten från webbsidan till hjälporganisationen UNHCR.Mellan 2006 och 2018 donerade jag 10% av försäljningsvinsten från webbsidan till Barnfonden. Barnfonden ingår i det internationella nätverket ChildFund International som är en allians av fadderorganisationer som kämpar för att förbättra situationen för utsatta barn runt om i världen.Klicka här för att läsa några tackbrev från Barnfonden